07/10/2022 10:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái tặng Khánh lang kỳ 2
再贈慶郎其二

Tác giả: Viên Mai - 袁枚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Hồng Tiệm vào 12/12/2018 13:19

 

Nguyên tác

卷簾招月坐蕭齋,
意欲留春事竟諧。
寄語阿瞞私誓了,
他生爭及此生佳。

Phiên âm

Quyển liêm chiêu nguyệt toạ tiêu trai,
Ý dục lưu xuân sự cánh hài.
Kí ngữ A Man[1] tư thệ liễu,
Tha sinh tranh cập thử sinh giai.

Bản dịch của Đông A

Cuốn rèm đón nguyệt tại liêu trai
Ý muốn lưu xuân chuyện quá hài
Nhắn gửi A Man thề đã hết
Đời sau tranh được đẹp đời này
[1] Tên tự gọi của Đường Huyền Tông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Mai » Tái tặng Khánh lang kỳ 2