26/09/2022 13:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con muỗi

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/02/2007 18:23

 

Muỗi hỡi mi sinh giáp tí[1] nào?
Đêm đêm lẻn đến cửa phòng tao ?
Ngày thì đủng đỉnh bên lầu ngọc,
Hôm[2] đã thung thăng tiểu[3] má đào.
Ghẹo Hằng Nga khi nguyệt hiện,
Trêu Thần Nữ thuở chiêm bao.
Canh khuya lần quất làm cho nhọc,
Châm đốt ngoài da có xuể nao!
[1] Năm tháng.
[2] Tối.
[3] Xét ngữ cảnh thì chữ "tiểu" (từ cổ) này có thể mang nghĩa "gần, cạnh".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Con muỗi