21/05/2022 06:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cõi thơ (I)

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2005 21:41

 

Em hỏi nơi ta
Xin kiếm tàng hoa
Điệp vàng trải ngõ
Có mẹ nua già
Chăm từng ngọn cỏ

Có áng giang hà
Trên lều thơ nhỏ
Có vườn hồng đỏ
Có giậu cúc vàng
Có giàn hoa lý
Có vồng rau lang

Em vào cõi đó
Xin bước dịu dàng
Vì lòng ta trải
Cả bông hoa vàng
Ấp Đông - Động hoa vàng, 1972

Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Cõi thơ (I)