16/04/2021 02:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Nguỵ Bằng kỳ 07
寄魏鵬其七

Tác giả: Giả Vân Hoa - 賈雲華

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 21/08/2014 08:59

 

Nguyên tác

真成薄命久尋思,
宛轉蛾眉能幾時。
漢水楚雲千萬里,
留君不住益淒其。

Phiên âm

Chân thành bạc mệnh cửu tầm tư,
Uyển chuyển nga my năng kỷ thì.
Hán thuỷ Sở vân thiên vạn lý,
Lưu quân bất trú ích thê kỳ.

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Ngẫm lời bạc mệnh thực không lầm
Thấm thoắt mày ngài được mấy lăm
Mây nước cách vời bao dặm thẳm
Giữ ai không ở luống âm thầm
Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Vân Hoa » Ký Nguỵ Bằng kỳ 07