25/03/2023 11:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi ca kỳ 03
竹枝歌其三

Tác giả: Uông Nguyên Lượng - 汪元量

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 17:47

 

Nguyên tác

黃陵廟前楓葉丹,
黃陵渡頭煙水寒。
美人萬里不相見,
月子彎彎只自看。

Phiên âm

Hoàng Lăng miếu tiền phong diệp đan,
Hoàng Lăng độ đầu yên thuỷ hàn.
Mỹ nhân vạn lý bất tương kiến,
Nguyệt tử loan loan chỉ tự khan.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Miếu Hoàng Lăng màu lá phong sậm đỏ
Bến đò ngang sóng khói lạnh đầu sông
Mỹ nhân xưa vạn dặm xa không gặp
Chỉ vầng trăng loang loáng trải mênh mông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Nguyên Lượng » Trúc chi ca kỳ 03