03/02/2023 11:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sao bắt tôi buồn?

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 24/03/2016 16:47

 

Em bắt tôi buồn
Sao không để tôi vui?
Em! Em ơi, em ơi!
Tôi muốn cười
Vì đời
Đau thương
Đau thương
Ngày qua nước mắt cạn nguồn
Sa mạc tâm hồn
Mà có em đâu!
Tôi đốt mình ra muôn nghìn linh ấy
Nên nỗi buồn bỏ trốn ra đi
Thương con người ở chốn điêu linh
Không mong chi dáng người mệt mỏi
Chiếc lá vừa khô, chiếc lá đời người.
2015

Nguồn: Hàn Quốc Sinh, Hàn Quốc Vũ, Co vào kí ức, NXB Thanh niên, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Sao bắt tôi buồn?