30/11/2023 08:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tầm Trương dật nhân sơn cư
尋張逸人山居

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2014 08:26

 

Nguyên tác

危石才通鳥道,
空山更有人家。
桃源定在深處,
澗水浮來落花。

Phiên âm

Nguy thạch tài thông điểu đạo,
Không sơn cánh hữu nhân gia.
Đào Nguyên[1] định tại thâm xứ,
Giản thuỷ phù lai lạc hoa.

Dịch nghĩa

Qua những tảng đá chênh vênh đi tới đường mòn thoáng hơn,
Núi hoang vắng nhưng cuối cùng cũng thấy có nhà.
Có lẽ cõi Đào Nguyên ẩn sâu trong rừng già,
Vì thấy hoa đào rụng được nước suối cuốn trôi qua đây.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đá chênh vênh đưòng mòn vừa thấy
Núi hoang vu có mấy nóc gia
Đào Nguyên hẳn chẳng bao xa
Hoa đào rụng, suối cuốn ra trôi hoài
[1] Những hang động trong non sâu núi thẳm, tương truyền có tiên nhân cư ngụ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Tầm Trương dật nhân sơn cư