17/08/2022 22:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim Lăng ngũ đề - Giang lệnh trạch
金陵五題-江令宅

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 20/05/2021 22:40

 

Nguyên tác

南朝詞臣北朝客,
歸來唯見秦淮碧。
池臺竹樹三畝餘,
至今人道江家宅。

Phiên âm

Nam triều từ thần Bắc triều khách,
Quy lai duy kiến Tần Hoài bích.
Trì đài trúc thụ tam mẫu dư dư,
Chí kim nhân đạo Giang gia trạch.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Khách Bắc triều, Nam triều cũng quan
Quay về chỉ thấy Tần Hoài xanh
Đài ao vườn trúc hơn ba mẫu
Nay nói đây là nhà họ Giang.
Giang lệnh tức Giang Tổng 江總 (519-594), tể tướng nước Trần ở Nam triều. Nước Trần mất, ông phiêu bạc tới Giang Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Kim Lăng ngũ đề - Giang lệnh trạch