10/08/2022 06:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thụ tử chí
豎子至

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 21:33

 

Nguyên tác

楂梨且綴碧,
梅杏半傳黃。
小子幽園至,
輕籠熟柰香。
山風猶滿把,
野露及新嘗。
欲寄江湖客,
提攜日月長。

Phiên âm

Tra lê thả xuyết bích,
Mai hạnh bán truyền hoàng.
Tiểu tử u viên chí,
Khinh lung thục nại hương.
Sơn phong do mãn bả,
Dã lộ cập tân thường.
Dục kí giang hồ khách,
Đề huế nhật nguyệt trường.

Dịch nghĩa

Cây tra, cây lê đã điểm thêm mầu xanh,
Cây mai cây hạnh nửa thành vàng.
Đứa bé lo khu vườn nhỏ tới,
Cái giỏ nhẹ đầy quả nại chín thơm.
Gió núi như còn nắm đầy tay,
Sương đồng vẫn mát khi thưởng thức trái cây.
Muốn gửi tới khách sông hồ,
Đàng hoàng cùng ngày tháng dài.

Bản dịch của Phạm Doanh

Lê, tra thêm mầu biếc,
Mai, hạnh mới chớm vàng.
Chú bé giúp vườn tới,
Giỏ nhẹ trái thơm lừng.
Như còn dính gió núi,
Khi ăn đẫm sương đồng.
Muốn gửi khách lang bạt,
Ngày tháng dài cùng nương.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thụ tử chí