30/05/2022 04:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Niệm Phật vĩnh ly binh kiếp vãng Tây phương kệ
念佛永離兵劫往西方偈

Tác giả: Ấn Quang - 印光

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/07/2017 20:01

 

Nguyên tác

循環劫數最悲傷,
脫苦無如极樂邦。
專念彌陀離此土,
勤持佛號入蓮鄉。
紅塵影里前生業,
白刃叢中后世殃。
誓愿今生歸凈土,
永離兵劫往西方。

Phiên âm

Tuần hoàn kiếp số tối bi thương,
Thoát khổ vô như Cực Lạc bang.
Chuyên niệm Di Đà ly thử thổ,
Cần trì Phật hiệu nhập liên hương.
Hồng trần ảnh lý tiền sinh nghiệp,
Bạch nhận tùng trung hậu thế ương.
Thệ nguyện kim sinh quy Tịnh thổ,
Vĩnh ly binh kiếp vãng Tây phương.

Bản dịch của (Không rõ)

Tuần hoàn kiếp số rất bi thương!
Thoát khổ đâu hơn Cực Lạc bang?
Gắng niệm Di-đà về bản cảnh.
Cần trì Phật hiệu nhập liên hương
Bụi hồng nghiệp trước đời hư mộng
Lửa đỏ ngày sau nước hoạ ương
Khuyên sớm xa nơi nhiều kiếp nạn
Cùng nhau dạo bước đến Tây phương
Nguồn: Thi kệ niệm Phật (Nhiều tác giả), Thích Chí Giác Châu, NXB Phương đông, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ấn Quang » Niệm Phật vĩnh ly binh kiếp vãng Tây phương kệ