28/09/2022 23:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điền viên lạc kỳ 2
田園樂其二

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 08:55

 

Nguyên tác

再見封侯萬戶,
立談賜璧一雙。
詎勝耦耕南畝,
何如高臥東窗。

Phiên âm

Tái kiến phong hầu vạn hộ,
Lập đàm tứ bích nhất song.
Cự thăng ngẫu canh nam mẫu,
Hà như cao ngoạ đông song.

Dịch nghĩa

Lại thấy cảnh bọn tước hầu quyền quý,
Chuyện trò rồi tặng nhau ngọc bích.
Nếu từ quan rồi về cày ruộng ở cánh đồng phía nam,
Chi bằng cứ như thế này nằm gối cao đầu bên cửa sổ phía đông.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lại thấy bọn tước hầu quyền quý
Chuyện trò rồi ngọc bích tặng nhau
Nếu về cày ruộng đồng sâu
Chi bằng nằm khểnh cao đầu đông song

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Điền viên lạc kỳ 2