11/12/2022 06:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu đề An Lạc tự kỳ 2
留題安樂寺其二

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 23/01/2015 09:53

 

Nguyên tác

安樂亭園安樂身,
水光山色靜風塵。
名藍是處誰為主,
漢相唐僧亦此人。

Phiên âm

An Lạc đình viên an lạc thân,
Thuỷ quang sơn sắc tĩnh phong trần.
Danh lam thị xứ thuỳ vi chủ,
Hán tướng Ðường tăng[1] diệc thử nhân.

Dịch nghĩa

Vườn đình chùa An Lạc là nơi tu thân
Phong cảnh nước non hữu tình đẹp đẽ lặng lẽ êm đềm
Chốn danh lam thắng cảnh này ai làm chủ
Cùng đều là một người vừa là tướng nhà Hán vừa là tăng nhà Ðường

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Chùa vườn An Lạc chốn tu thân
Cảnh vật nên thơ rửa bụi trần
Ðây chốn danh lam ai hỏi chủ
Chùa tăng là cũng bậc triều thần
[1] chỉ người làm quan, sư nhà Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lưu đề An Lạc tự kỳ 2