05/02/2023 10:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đánh thức hoa hồng

Tác giả: Nguyễn Việt Chiến

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 11/01/2016 13:43

 

Bông hồng đêm, bông hồng đêm
Giấc mơ của biển ngủ trên tay người

Bông hồng gai, bông hồng gai
Giấc mơ của đá ngủ ngoài thời gian

Bông hồng hoang, bông hồng hoang
Giấc mơ của gió mài mòn đêm xanh

Bông hồng tranh, bông hồng tranh
Ngủ trên bức vẽ một mình chờ ai
Nguồn: Hoa hồng không vỡ, NXB Phụ nữ, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Việt Chiến » Đánh thức hoa hồng