30/06/2022 01:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ngộ
感遇

Tác giả: Ngô Ỷ - 吳綺

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2019 20:49

 

Nguyên tác

處處江山送夕陽,
柴門獨立更蒼茫。
違時未必因孤性,
逢世何須定靚粧。
櫟以不材偏得壽,
蘭雖無主更留香。
久知骨相封侯少,
曲部終當事釀王。

Phiên âm

Xứ xứ giang sơn tống tịch dương,
Sài môn độc lập cánh thương mang.
Vi thời vị tất nhân cô tính,
Phùng thế hà tu định tịnh trang.
Lịch dĩ bất tài thiên đắc thọ[1],
Lan tuy vô chủ cánh lưu hương.
Cửu tri cốt tướng[2] phong hầu thiểu,
Khúc bộ chung đương sự Nhưỡng Vương[3].

Dịch nghĩa

Sông núi nơi nơi trải ánh chiều
Một mình đứng trong cửa phên càng bâng khuâng
Lỗi thời chưa hẳn vì tính cô cao
Gặp đời thịnh trị cần gì phải tô vẽ
Cây lịch vô dụng nên sống lâu
Lan tuy không ai thưởng thức vẫn cứ thơm
Từ lâu biết mình không có tướng phong hầu
Về việc ủ men vẫn phải tôn Nhưỡng Vương làm thầy

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Non nước nơi nơi nhuốm ánh tà
Cửa phên trống trải đứng mình ta
Thời đi chưa hẳn vì xa lánh
Đời thịnh đâu cần phải ngợi ca
Lịch bởi bất tài nên thọ được
Lan tuy không chủ vẫn hương đưa
Từ lâu biết tướng hầu không có
Men phục Nhưỡng Vương ủ đậm đà
[1] Điển từ Trang Tử - Nhân gian thế.
[2] Cốt cách, tướng mạo con người. Người tin vào tướng bên ngoài của con người có thể quyết định được bước đường đời sang hay hèn.
[3] Nhữ Dương Vương đời Đường là Lý Liễn, dùng đá vân mẫu xây hầm chứa rượu có tên là Phiếm xuân cừ, làm cá rùa bằng vàng bạc thả vào trong. Tự xưng là Nhưỡng Vương và Khúc Bộ thượng thư. Đây tác giả tự chỉ mình vì bất đắc chí nên uống rượu suốt ngày để tự tiêu khiển.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Ỷ » Cảm ngộ