22/03/2023 07:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm nguyệt thi
感月詩

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 15:58

 

Nguyên tác

澄澄碧漢彩雲收,
天際無瑕月色浮。
百念功人肝肺熱,
不能清夢到神州。

Phiên âm

Trừng trừng Bích Hán thái vân thu,
Thiên tế vô hà nguyệt sắc phù.
Bách niệm công nhân can phế nhiệt,
Bất năng thanh mộng đáo Thần Châu[1].

Dịch nghĩa

Những áng mây màu quang hết, sông Ngân trong suốt,
Bầu trời không vết gợn, ánh trăng bồng bềnh.
Trăm mối suy tư dằn vặt làm gan, phổi nóng,
Không sao đưa giấc mộng trong trẻo đến được Thần Châu.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Mây quang, Ngân Hán sạch làu làu,
Trăng lộng, trời không chút gợn nào.
Trăm mối cháy lòng, gan ruột nóng,
Mộng hồn chẳng đến được Thần Châu.

Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003
[1] Nơi tiên ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Cảm nguyệt thi