27/11/2021 12:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Núi đá sư tử

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 31/07/2019 08:37

 

Giữa chốn đồng không nổi một hòn
Ngỡ là sỏi đá hoá ra con
Nhe nanh, thủ vuốt nơi hoang dã
Nằm phục, ngồi chờ chỗ khuất non
Dáng dấp oai hùng vua thú dữ
Hình hài đường bệ chúa lâm sơn
Khen cho tạo hoá kỳ công đẽo
Muôn thú qua đây mất cả hồn!
2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Núi đá sư tử