09/08/2022 10:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh vui lắm
I am so glad and very

Tác giả: Edward Estlin Cummings

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 02/01/2022 07:41

 

Nguyên tác

I am so glad and very
merely my fourth will cure
the laziest self of weary
the hugest sea of shore
so far your nearness reaches
a lucky fifth of you
turns people into eachs
and cowards into grow
our can’ts were born to happen
our mosts have died in more
our twentieth will open
wide a wide open door
we are so both and oneful
night cannot be so sky
sky cannot be so sunful
i am through you so i

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Anh vui lắm
bốn lần là chữa khỏi
tật biếng lười uể oải của bản thân
bờ đại dương ôm sát nhất rất gần
độ gần gũi của em giờ đạt đến
may mắn lần năm của em hiển hiện
biến hoá mọi người thành một như chơi
những kẻ hèn thì bỗng chốc lên ngôi
điều không thể của đôi ta hội tụ
đôi ta chết hầu như nhiều hơn nữa
tuổi hai mươi đôi ta sẽ mở ra
mở rộng cửa cho mở rộng bao la
chúng mình cả hai và qui thành một
đêm không thể là bầu trời như một
bầu trời không thể có nắng trong xanh
anh xuyên qua em thế chỉ là anh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edward Estlin Cummings » Anh vui lắm