19/08/2022 11:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh phong minh nguyệt

Tác giả: Ngô Thế Vinh - 吳世榮

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 21:14

 

Giang tâm thu nguyệt bạch[1],
Não nùng thay khi gió mát, lúc trăng thanh.
Bóng thiềm[2] soi đáy nước long lanh,
Quang cảnh ấy cũng thanh mà cũng lịch.
Vạn khoảnh tịch nhiên thu dạ vĩnh,
Nhất hồ oánh nhĩ, nguyệt minh cô.[3]
Đàn năm cung, thơ một túi, cờ một cuộc, rượu một bầu,
Tiếng ca quản[4] một vài câu khiển hứng[5].
Chào mấy mái thuyền lan[6] lững thững,
Bạn mấy người tài tử ngao du.
Non mấy tầng đá mọc lô nhô,
Cầu mấy nhịp bắc ngang sông Vị thuỷ[7].
Hội Xích Bích nọ năm Tuất nhỉ,
Thú phong lưu há để một Tô công[8]?
Trăng trong gió mát kho chung.
Nguồn:
1. Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Hà Nội, 1951
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 江心秋月白. Nghĩa: Trăng thu trắng giữa lòng sông.
[2] Bóng trăng.
[3] Chữ Hán: 萬頃寂然秋夜永,一壺瑩爾月明孤. Nghĩa: Muôn tiếng im lặng, đêm thu dài dằng dặc; Một bầu trong suốt, trăng sáng lẻ loi.
[4] Tiếng hát và tiếng sáo.
[5] Khiến cho hứng thú.
[6] Sách Thuật dị ký: Dân ở ven hồ Động Đình lấy gỗ cây mộc lan làm thuyền, vừa nhẹ lại đi nhanh.
[7] Sông Vị Hoàng ở Nam Định.
[8] Tô Đông Pha.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thế Vinh » Thanh phong minh nguyệt