03/04/2023 06:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngụ ý phàm tứ thủ cảnh thế tam thủ kỳ 1
寓意凡四首警世三首其一

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 10:08

 

Nguyên tác

一壺別占小乾坤,
半畝方塘五畝園。
月館雲閑看更好,
箇中誰識是桃源。

Phiên âm

Nhất hồ biệt chiếm tiểu càn khôn,
Bán mẫu phương đường ngũ mẫu viên.
Nguyệt quán vân nhàn khan cánh hảo,
Cá trung thuỳ thức thị Đào Nguyên.

Dịch nghĩa

Một vùng chiếm riêng khoảng trời đất nhỏ,
Nửa mẫu ao vuông với năm mẫu vườn.
Ở quán trăng ngắm mây lửng lơ càng đẹp,
Trong đây ai biết là Đào Nguyên.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Một vùng thu nhỏ đất trời riêng,
Nửa mẫu ao vuông, năm mẫu vườn.
Quán nguyệt ngắm mây lơ lửng đẹp,
Trong này ai biết chính Đào Nguyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Ngụ ý phàm tứ thủ cảnh thế tam thủ kỳ 1