08/10/2022 01:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn Chưởng ấn quan nguyên vãng Quảng Trị tra nghi án vị thanh
挽掌印官原往廣治查疑案未清

Tác giả: Phạm Thận Duật - 范慎遹

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 27/06/2016 15:05

 

Nguyên tác

我幸重來烏院舊僚將遍訪
君何驟去捍江疑獄待誰明

Phiên âm

Ngã hạnh trùng lai Ô viện[1] cựu liêu tương biến phỏng
Quân hà sậu khứ Hãn giang[2] nghi ngục đãi thuỳ minh

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Tôi may trở về, liêu hữu Đô đài thăm hỏi khắp,
Ông sao đi vội, án ngờ sông Hãn đợi chờ ai?
Quan Chưởng ấn đây là Trần Đình Liên (không rõ quê quán), làm ở Viện Đô sát khi tác giả Phạm Thận Duật làm Phó đô ngự sử.

Nguồn: Phạm Thận Duật toàn tập (Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam), NXB Văn hoá thông tin, 2000
[1] Còn gọi là Ô đài, chỉ Ngự sử đài (Đô đài hoặc Đô sát viện cũng là một).
[2] Tức sông Thạch Hãn ở tỉnh Quảng Trị. Khi Phạm Thận Duật giữ chức Phó đô ngự sử đã một lần phái Trần Đình Liên ra Quảng Trị để tra xét một vụ án cáo gian hại người, tha bổng cho người bị vu cáo suýt bị án tử hình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thận Duật » Vãn Chưởng ấn quan nguyên vãng Quảng Trị tra nghi án vị thanh