26/05/2024 06:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ điệu ca (Lũng đầu nhất đoạn khí trường thu)
水調歌(隴頭一段氣長秋)

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/11/2006 19:21

 

Nguyên tác

隴頭一段氣長秋,
舉目蕭條總是愁。
只為征人多下淚,
年年添作斷腸流。

Phiên âm

Lũng đầu nhất đoạn khí trường thu,
Cử mục tiêu điều tổng thị sầu.
Chỉ vị chinh nhân đa hạ lệ,
Niên niên thiêm tác đoạn trường lưu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mùa thu đến khắp nơi đầu lũng
Đưa mắt nhìn biên tái u sầu
Bởi chinh nhân kẻ nhiều nước mắt
Chiến trường ca mãi khúc thương đau.
Bài này chép trong Toàn Đường thi, phần Tạp khúc ca từ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Thuỷ điệu ca (Lũng đầu nhất đoạn khí trường thu)