28/05/2022 07:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cách ngạn thiền lâm
隔岸禪林

Tác giả: Nguyễn Huy Quýnh - 阮輝烱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2016 14:53

 

Nguyên tác

已借巖溪了俗襟,
此間危業況叢林。
地連池上鐘非遠,
雲密山中鳥羨深。
世俗入禪何自始,
釋留得景匪斯今。
能閒冶覺僧由閙,
千古誰人會此心。

Phiên âm

Dĩ tá nham khê liễu tục khâm,
Thử gian nguy nghiệp huống tùng lâm.
Địa liên trì thượng chung phi viễn,
Vân mật sơn trung điểu tiện thâm.
Thế tục nhập thiền hà tự thuỷ,
Thích lưu[1] đắc cảnh phỉ tư kim (câm).
Năng nhàn dã giác tăng do náo,
Thiên cổ thuỳ nhân hội thử tâm.

Dịch nghĩa

Đã mượn cảnh núi khe để dứt vạt áo tục,
Chốn này cao chót, huống nữa lại thêm cảnh chùa.
Đất liền trên ao, chuông vẳng không xa,
Mây dày trong núi, chim chóc khuất sâu.
Thế tục vào cõi thiền bắt đầu từ đâu?
Họ nhà Thích được cảnh này chẳng phải mới từ nay.
Cốt phải thanh nhàn mới giác ngộ mà nhà sư còn ồn ã,
Ngàn xưa ai là kẻ hiểu được chữ tâm này.

Bản dịch của Lại Văn Hùng

Mượn núi khe buông áo tục ngay,
Giữa nơi chót vót, cảnh chùa bày.
Chuông gần vẳng tiếng ao liền đất,
Chim khuất che hình núi khuất mây.
Cõi tục vào Thiền, ai trước nhỉ?
Thích già được cảnh, hẳn lâu nay.
Thanh nhàn mới ngộ sư còn động,
Vạn thuở ai hay ý tứ này.
Tác giả Ngô Thì Sĩ người cùng thời cũng có một bài thơ cùng tên, chưa rõ bài nào là xướng, bài nào là hoạ.

[1] Chỉ các tăng ni tu Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Huy Quýnh » Cách ngạn thiền lâm