22/07/2024 18:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lão lai
老來

Tác giả: Trần Nguyên Đán - 陳元旦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 09:24

 

Nguyên tác

老來萬事付悠然,
待漏霜靴亦可憐。
秋晚魚蝦思海上,
家貧兒女樂燈前。
塵迷病眼書難讀,
酒滯愁腸夜不眠。
不學五陵年少氣,
夢間勁弩響空絃。

Phiên âm

Lão lai vạn sự phó du nhiên,
Đãi lậu sương ngoa diệc khả liên.
Thu vãn ngư hà tư hải thượng,
Gia bần nhi nữ lạc đăng tiền.
Trần mê bệnh nhãn thư nan độc,
Tửu trệ sầu tràng dạ bất miên.
Bất học Ngũ Lăng niên thiếu khí,
Mộng gian kình nỗ hưởng không huyền.

Dịch nghĩa

Già rồi muôn việc phó mặc thời gian dài dằng dặc,
Đôi giầy đi sương chờ buổi vào chầu cũng đáng thương.
Cuối thu, tôm cá nhớ biển cả,
Nhà nghèo, con cái vui cảnh trước đèn.
Bụi làm mắt đau khó đọc sách,
Rượu đọng trong dạ sầu, đêm không ngủ được.
Chẳng học kiểu cách bọn thiếu niên ở Ngũ Lăng,
Trong giấc mơ nghe tiếng nỏ cứng vang tiếng dây không.

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Già rồi, muôn sự mặc trần duyên
Thương quá! Giày sương đã cũ mèm
Thu rụi, cá tôm mơ sóng biển
Nhà xiêu, con cái rộn bên đèn
Bụi vương đau mắt, nhìn không tỏ
Rượu xé cay lòng, ngủ chẳng yên
Bọn trẻ Ngũ Lăng, ai dám học
Trong mơ tiếng nỏ chạm dây huyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nguyên Đán » Lão lai