15/06/2024 21:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ra xem vườn sau khi trời mưa

Tác giả: Nguyễn Gia Thiều - 阮嘉韶

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Tuan Quynh vào 15/07/2008 10:10

 

Lỏm chỏm vài hàng tỏi,
Lơ thơ mấy khóm khương[1].
Vẻ chi tèo tẻo cảnh,
Thế mà cũng tang thương?
Bài thơ Nôm này được truyền tụng và có nhiều bản hơi khác nhau.
[1] Khóm gừng. Cũng có bản chép là “khóm gừng”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Gia Thiều » Ra xem vườn sau khi trời mưa