24/09/2023 00:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Khổng Khâu

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ltvannhi vào 02/11/2012 14:27

 

Con chim thì ta biết nó bay
Con chóc thì ta biết nó nhảy
Con châu chấu thì ta biết nó chuồn chuồn
Nhưng chuồn chuồn là gì
Thì đó là điều ta không biết
Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Tặng Khổng Khâu