09/08/2022 19:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 43 (Em yêu anh như thế nào? Để cho em đếm)
Sonnet 43 (How do I love thee? Let me count the ways)

Tác giả: Elizabeth Barrett Browning

Nước: Anh
Đăng bởi estrange vào 04/04/2008 11:00

 

Nguyên tác

How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of Being and ideal Grace.
I love thee to the level of everyday’s
Most quiet need, by sun and candle-light.
I love thee freely, as men strive for Right;
I love thee purely, as they turn from Praise.
I love thee with the passion put to use
In my old griefs, and with my childhood’s faith.
I love thee with a love I seemed to lose
With my lost saints,—I love thee with the breath,
Smiles, tears, of all my life!—and, if God choose,
I shall but love thee better after death.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Em yêu anh như thế nào? Để cho em đếm
Em yêu anh tới tận cùng sâu, cao, rộng
Của những gì hồn với tới khi mắt chẳng thể nhìn,
Cho tới tận cùng Tồn tại và lý tưởng Ân trên.
Em yêu anh như những gì cần cho cuộc sống
Trong ánh sáng của mặt trời và nến.
Em yêu anh tự do,
Như con người tranh đấu cho Quyền người
Em yêu anh thuần khiết,
Như lời ngợi ca Thượng đế toàn năng.
Em yêu anh với miệt mài cảm xúc
Như trong những nỗi đau xưa
Em yêu anh với một niềm tin
Như  niềm tin của thời thơ ấu.
Em yêu anh bằng tình yêu em đã đánh mất với các vị thánh
Em yêu anh trong từng hơi thở
Từng nụ cười, từng giọt nước mắt của cả cuộc đời
Và nếu như em được Chúa chọn,
Em sẽ yêu anh nhiều hơn
Sau này khi em chết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Elizabeth Barrett Browning » Sonnet 43 (Em yêu anh như thế nào? Để cho em đếm)