04/12/2021 12:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng tắc kè

Tác giả: Vũ Đình Văn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/05/2009 02:27

 

Tắc kè...
Tắc kè...
Mày kêu chẵn thì nắng
Mày kêu lẻ thì mưa

Mày ở đâu mà hay báo mùa
Tao tìm khắp trong khe đá
Vạch từng kẽ lá
Lạ lùng!

Tắc kè
Tao đếm tiếng một
Mai mưa
Tao đếm tiếng hai
Mai nắng
Tắc kè
Mày mách có người đợi ngoài binh trạm
Chờ công văn phải không?

Mưa vắt qua sông
Mái núi chẳng làm thôi ướt áo
Chỉ đủ che bức điện khẩn
Trong hai lần giấy báo

Tắc kè...
Tắc kè...
Tao vẫn nghe
Hy vọng là tiếng chẵn
Ngày nắng
Công việc chạy hơn

Tắc kè...
Tắc kè...
Tao lại nghe
Cứ cho là tiếng lẻ
Chẳng trận mưa nào làm khó dễ

Như thế
Công việc vẫn chạy hơn
Tắc kè
Tắc kè
Kéo dài thêm Trường Sơn
Những lệnh đi, tin về sớm sủa

Giữa xối xả của hai con lũ
Cô giao liên đếm tiếng tắc kè
11-1972

Nguồn: Thơ tuổi hai mươi, NXB Quân đội nhân dân, 1974

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Đình Văn » Tiếng tắc kè