18/05/2024 13:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống thị thần Mạc Dĩnh Phu sứ Nguyên
送侍臣莫穎夫使元

Tác giả: Nguyễn Ức - 阮億

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2008 09:11

 

Nguyên tác

拜了龍顏出帝都,
皇華歌罷又驪駒。
九重回首蓬雲杳,
千里論心漢月孤。
到手功名真羡子,
衍人事業卻愁吾。
江南人物知多少,
還有新詩寄雁無?

Phiên âm

Bái liễu long nhan xuất đế đô,
Hoàng hoa[1] ca bãi hựu Ly câu[2].
Cửu trùng hồi thủ Bồng vân diểu
Thiên lý luận tâm Hán nguyệt cô.
Đáo thủ công danh chân tiện tử.
Diễn nhân sự nghiệp khước sầu ngô.
Giang Nam[3] nhân vật tri đa thiểu,
Hoàn hữu tân thi ký nhạn vô?

Dịch nghĩa

Lạy vua xong, ra khỏi kinh thành,
Hát hết khúc Hoàng hoa lại hát khúc ly câu.
Ngoảnh đầu nhìn chốn cửu trùng, mây Bồng mờ mịt,
Nói tới tâm sự kẻ đi nghìn dặm, trăng Hán cô đơn.
Công danh đến tay, thèm được như cảnh bác,
Sự nghiệp làm lầm lỡ con người, buồn cho nông nỗi tôi.
Đất Giang Nam có biết bao nhiêu nhân vật,
Liệu còn bài thơ mới nào gửi cho chim nhạn không?

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Kinh thành ra khỏi lạy vua xong
Ly khúc Hoàng Hoa lại hát cùng
Vạn dặm hỏi lòng trăng Hán lẻ
Cửu trùng xa ngoái tít mây Bồng
Công danh tay nắm thèm như bác
Sự nghiệp với tôi liệu chẳng xong
Nhân vật Giang Nam nào có ít
Còn nhờ cánh nhạn gửi thơ không?
Dĩnh Phu: Nghĩa là người có tài năng xuất chúng, ở đây chỉ Mạc Đĩnh Chi.

[1] Tên một thiên trong Kinh thi phần Tiểu nhã. Lời tự nói: “Hoàng hoàng giả hoa” 皇皇者華, chỉ việc nhà vua phái sứ, dùng lễ nhạc mà tiễn, mong khi về sẽ vẻ vang vì có kết quả tốt. Sau dùng chỉ sứ giả vâng mệnh vua ra đi.

[2] Một bài thơ tiễn biệt ngày xưa. Vì thế văn từ tặng kẻ đi xa gọi là li ca.
[3] Miền đất giới hạn bởi nam sông Dương Tử, bắc Ngũ Lĩnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ức » Tống thị thần Mạc Dĩnh Phu sứ Nguyên