14/05/2021 20:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào Nguyên ức cố nhân
桃源憶故人

Tác giả: Tần Quán - 秦觀

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 12/02/2008 16:17

 

Nguyên tác

玉樓深鎖多情種,
清夜悠悠誰共?
羞見枕衾鴛鳳,
悶則和衣擁。

無端畫角嚴城動,
驚破一番新夢。
窗外月華霜重,
聽徹梅花弄。

Phiên âm

Ngọc lâu thâm toả đa tình chủng,
Thanh dạ du du thuỳ cộng?
Tu kiến chẩm khâm uyên phụng,
Muộn tắc hoà y ủng.

Vô đoan hoạ giốc nghiêm thành động,
Kinh phá nhất phiên tân mộng.
Song ngoại nguyệt hoa sương trọng,
Thính triệt "Mai hoa lộng".

Dịch nghĩa

Lầu ngọc khoá kín giống đa tình,
Đêm thanh dài dằng dặc cùng với ai?
Ngại nhìn khăn gối thêu uyên ương, phụng hoàng,
Sầu muộn cùng áo khăn.

Bỗng nhiên tiếng giốc từ thành quân vọng tới,
Phá tan cơn mộng vừa mới thành.
Ngoài song trăng sáng, sương nặng,
Nghe hết khúc "Mai hoa lộng".

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Giống đa tình khoá trong lầu ngọc,
Với ai đêm thanh đằng đẵng?
Ngại ngắm gối chăn uyên phụng,
Bên áo khăn sầu muộn.

Tiếng giốc từ thành nghiêm vẳng vọng,
Bỗng nhiên phá tan con mộng.
Trăng sáng ngoài song, sương nặng,
Nghe hết "Mai hoa lộng".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tần Quán » Đào Nguyên ức cố nhân