29/06/2022 03:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Không thiền sư
贈空禪師

Tác giả: Dụ Phù - 喻鳧

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/12/2013 21:45

 

Nguyên tác

虎見修行久,
松知夏臘高。
寒堂坐風雨,
瞑目尚波濤。

Phiên âm

Hổ kiến tu hành cửu,
Tùng tri hạ lạp[1] cao.
Hàn đường toạ phong vũ,
Minh mục thượng ba đào.

Dịch nghĩa

Cọp thấy ông tu hành lâu,
Gốc thông biết tuổi đạo của ông cao.
Ông ngồi trong mưa gió như ngồi trong nhà lạnh,
Nhắm mắt để vượt qua những cơn sóng lớn (trong lòng).

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cọp thấy ông tu lâu, không hại
Thông biết ngài tuổi đạo đã già
Ngồi trong mưa gió như nhà
Nhắm mắt để vượt phong ba trong lòng
[1] Tức tuổi sư. Theo nhà Phật, an cư kiết hạ được bao nhiêu năm thì kể bấy nhiêu tuổi đạo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dụ Phù » Tặng Không thiền sư