01/04/2023 08:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không thiêng cũng thể bụt nhà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 17:21

 

Không thiêng cũng thể bụt nhà,
Dầu khôn dầu dại cũng là chồng em.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Không thiêng cũng thể bụt nhà