21/09/2023 20:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích tích diêm - Phong nguyệt thủ không khuê
昔昔鹽-風月守空閨

Tác giả: Triệu Hỗ - 趙嘏

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2007 12:22

 

Nguyên tác

良人猶遠戍,
耿耿夜閨空。
繡戶流宵月,
羅幃坐晚風。
魂飛沙帳北,
腸斷玉關中。
尚自無消息,
錦衾那得同。

Phiên âm

Lương nhân do viễn thú,
Cảnh cảnh dạ khuê không.
Tú hộ lưu tiêu nguyệt,
La vi toạ vãn phong.
Hồn phi sa trướng bắc,
Trường đoạn Ngọc quan[1] trung.
Thượng tự vô tiêu tức,
Cẩm khâm na đắc đồng.

Dịch nghĩa

Phu quân còn đi lính thú xa,
Ban đêm phòng the sáng đèn.
Trăng đêm chiếu ngôi nhà sang trọng,
Gió chiều thổi vào màn lụa.
Hồn bay về trại quân nơi sa mạc phương bắc,
Buồn đứt ruột tại ải Ngọc Môn.
Lâu rồi không có tin tức,
Chăn gấm cũng giống vậy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trượng phu mãi đóng chốn xa
Đêm nay phòng vắng chan hoà ánh trăng
Lầu hoa bóng sáng giăng giăng
Rung rinh màn lụa gió len lén vào
Hồn theo trướng bắc xa xôi
Ruột tan vào những núi đồi Ngọc Quan
Chẳng hay âm tín của chàng
Gối chăn nay đã dở dang chung cùng.
Tác giả làm 20 bài với một tựa đề chung "Tích tích diêm", lấy ý từ một bài thơ ngũ ngôn 20 câu của Tiết Đạo Hành, rồi lấy mỗi câu của bài thơ này làm đầu đề cho 20 bài thơ của mình.

[1] Còn gọi là Ngọc Môn quan, một cửa ải trọng yếu, vị trí nay trong huyện Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Hỗ » Tích tích diêm - Phong nguyệt thủ không khuê