22/04/2024 14:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

I

Tác giả: Nguyễn Quang Thiều

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 05/05/2008 04:12

 

Dâng lên như mùa xuân thứ nhất
Những con đường biền biệt thuở thơ

Tiếng người gọi hai bên thiêm thiếp cỏ
Ta khổ đau lần thứ nhất trên đời

Ta giấu một tình yêu chưa giới tính
Sau nâu nâu vạt áo học trò

Ta khóc vụng một ngày thưa bóng mẹ
Tiềng gà buồn mổ rỗ mặt hoàng hôn

Xin quỳ lạy
Xin lặng câm vứt bỏ
Mắt đê mê từ thuở tóc chưa về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Thiều » I