25/03/2023 15:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Tống gia tướng quân miếu thi
題宋家將軍廟詩

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Beyblade0105 vào 15/02/2019 12:38

 

Nguyên tác

畢竟人民終自主,
偽胡何必幹桑滄。

Phiên âm

Tất cánh nhân dân chung tự chủ,
Nguỵ Hồ hà tất cán tang thương.

Dịch nghĩa

Cuối cùng rồi cũng đến nhân dân làm chủ bản thân mình,
Hà tất Nguỵ Hồ gây ra chuyện tang thương làm gì.

Bản dịch của (Không rõ)

Cuối cùng rồi cũng dân làm chủ,
Bắc Nguỵ bày chi cuộc đổi thay.
Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005
Nguồn: Tổng tập văn học Việt Nam, tập 36, NXB Văn Học, 1980

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Đề Tống gia tướng quân miếu thi