23/05/2022 18:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hát ru như sóng

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 05/09/2011 20:41

 

À ơi, như sóng ngoài sông
Lớp sau lớp trước nối vòng theo nhau
Truyện ngàn xưa, truyện ngàn sau
Xem ra một tấn biển dâu trò đời
Trong mơ, con nhoẻn môi cười
Hiểu chi trong tiếng ru hời ngàn năm
Nguồn: Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh Niên, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Hát ru như sóng