14/08/2020 18:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây mận
Der Pflaumenbaum

Tác giả: Bertolt Brecht

Nước: Đức
Đăng bởi sabina_mller vào 24/06/2007 10:46

 

Nguyên tác

Im Hofe steht ein Pflaumenbaum,
Der ist so klein, man glaubt es kaum.
Er hat ein Gitter drum,
So tritt ihn keiner um.

Der Kleine kann nicht größer wer'n,
Ja - größer wer'n, das möcht' er gern!
's ist keine Red davon:
Er hat zu wenig Sonn'.

Dem Pflaumenbaum, man glaubt ihm kaum,
Weil er nie eine Pflaume hat.
Doch er ist ein Pflaumenbaum:
Man kennt es an dem Blatt.

Dịch nghĩa

(bởi sabina_mller)

Trong sân có một cân mận,
nó rất nhỏ, đến nỗi mà người ta không tin (đó là cây mận).
Xung quanh cây mận có hàng rào,
vì thế không ai đạp đổ nó được.

Cây mận nhỏ không thể lớn nổi,
Ừ - nó muốn lớn hơn thế nữa!
Nhưng chẳng có ai nói:
Nó thiếu nắng mặt trời.

Người ta không tin (đó là) cây mận,
Bởi vì nó chưa bao giờ ra trái mận cả.
Dù thế thì nó vẫn là cây mận:
Người ta nhận biết nó qua tán lá.

Bản dịch của Hoàng Tâm

Trong sân cây mận gầy gò
Khó ai tin được đó là một cây
Quanh mình mận có rào quây
Mận con nhờ đó sống ngày lại qua

Nhưng điều khổ nhất vẫn là
Mận không lớn nổi vượt qua hàng rào
Có ai bảo nó đâu nào:
Nó đang thiếu nắng chảy vào cành non

Mặc dù người vẫn không tin
Đâu là cây mận, quả vin đầu cành?
Xanh xao mận vẫn ân tình
Tán xoè dáng mận, có hình đấy thôi
(Dự án dịch thơ của Thi Viện)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bertolt Brecht » Cây mận