21/05/2024 00:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam kha tử
南歌子

Tác giả: Lã Bản Trung - 呂本中

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/09/2014 04:46

 

Nguyên tác

驛路侵斜月,
溪橋度曉霜。
短籬殘菊一枝黃,
正是亂山深處過重陽。

旅枕元無夢,
寒更每自長。
只言江左好風光,
不道中原歸思轉凄涼。

Phiên âm

Dịch lộ xâm tà nguyệt,
Khê kiều độ hiểu sương.
Đoản ly tàn cúc nhất chi hoàng,
Chính thị loạn sơn thâm xứ quá trùng dương.

Lữ chẩm nguyên vô mộng,
Hàn canh mỗi tự trường.
Chỉ ngôn giang tả[1] hảo phong quang,
Bất đạo trung nguyên[2] quy tứ chuyển thê lương.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Đường trạm trăng chênh chếch
Qua cầu sáng đẫm sương
Cúc muộn một nhánh vàng bên dậu
Đường đèo núi non hiểm trở, hết trùng dương

Đêm trằn trọc quán trọ
Tiếng trống canh lạnh lùng
Giang đông nếu nói phong cảnh đẹp
Mà nếu không về thăm được, có buồn không?
[1] Tức phía đông sông Trường Giang.
[2] Ý nói vùng đất quê nhà bị giặc chiếm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lã Bản Trung » Nam kha tử