07/08/2020 10:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về Bình Định thăm cha (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 10:32

 

Anh về Bình Định thăm cha,
Bỏ cây rau sộp[1], lá già ai ăn?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Còn gọi là rau rền sộp, một thứ rau thường mọc ở vườn, nấu canh ngon.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về Bình Định thăm cha (I)