02/07/2022 02:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Tần Hệ trưng quân
贈秦系徵君

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2014 08:49

 

Nguyên tác

群公誰讓位,
五柳獨知貧。
惆悵青山路,
煙霞老此人。

Phiên âm

Quần công thuỳ nhượng vị?
Ngũ Liễu[1] độc tri bần.
Trù trướng thanh sơn lộ,
Yên hà lão thử nhân.

Dịch nghĩa

Các quan mấy ai đã muốn nghỉ việc,
Ông Ngũ Liểu ẩn cư sống cô độc và nghèo túng.
Buồn bã trên đường núi xanh,
Trong sương khói chỉ có ông già đó.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quan trong triều đâu còn chỗ trống
Ngũ Liễu nghèo vì sống ẩn cư
Buồn trên đường núi xanh lơ
Trong làn sương khói lờ mờ lão ông
Tần Hệ là thi nhân cùng thời với tác giả. Xưa những người lên triều đình xin làm quan nhưng chưa được mời nhậm chức, gọi là trưng sĩ. Tác giả thân thiết với Tần Hệ, nên đã đổi trưng sĩ gọi là trưng quân.

[1] Tức Đào Tiềm, tự Uyên Minh, người đời Tấn, nghỉ quan về ở ẩn, tự xưng là Ngũ Liễu tiên sinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Tặng Tần Hệ trưng quân