18/10/2021 06:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gọi nguồn

Tác giả: Vi Thuỳ Linh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 07/06/2020 13:18

 

Đợi Anh
Áp mặt vào đêm vào cô đơn mà gọi
Không thấy Anh không có Anh
Trời lân tinh vỡ vụn
Anh ở đâu
Mắt Anh ngủ nơi nào
Có yêu nhau có thương nhau thì vượt đêm mà về
Có nhớ nhau có khát nhau hãy cuộn tung thác nguồn
Cuộn lửa tình mà cháy

Đốm lửa giữa đời
Chỉ cháy lên chỉ sáng lên khi Anh khơi mầm sống
... Những giọt mặn ứa đầy
Ướt một đêm...
Ướt nhiều đêm...
Anh - nguồn em
Hãy đến đi
Cho đêm ngày cháy bùng bão lửa!
1.8.1997

Nguồn: Vi Thuỳ Linh, Khát, NXB Phụ nữ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Thuỳ Linh » Gọi nguồn