28/11/2021 09:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khoảng râm mát trên chiến trường

Tác giả: Hoàng Nhuận Cầm

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đồ Nghệ vào 11/04/2009 11:15

 

Bỗng sững lại - nhận ra điều tất yếu
Khi loạt đạn găm - ngay giữa ngực mình
Lá cờ bay - lặng lẽ buông chiếc bóng
Đúng chỗ người chiến sĩ - mới hy sinh.
Nguồn: Hoàng Nhuận Cầm, Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Nhuận Cầm » Khoảng râm mát trên chiến trường