15/08/2020 03:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai lấy thì lấy giúp

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/08/2017 12:51

 

Ai lấy, thì lấy giúp,
Ai không lấy, thì úp một nơi.
Ai lấy, thì lấy chơi,
Ai không lấy, thì phơi đầu hàng.
Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Tục ngữ phong dao (tập II), Vĩnh Hưng Long thư quán xuất bản, Hà Nội, 1928

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai lấy thì lấy giúp