29/06/2022 04:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trôi

Tác giả: Phạm Công Thiện

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/01/2015 13:14

 

Tất cả đều trôi đi
Chuyện xưa không còn gì
Mây chiều bay lũ lượt
Nói năng nữa mà chi
Nguồn: Phạm Công Thiện, Trên tất cả đỉnh cao là lặng im, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Công Thiện » Trôi