20/07/2024 01:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá cô thiên - Nguyên tịch hữu sở mộng
鷓鴣天-元夕有所夢

Tác giả: Khương Quỳ - 姜夔

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/10/2015 06:37

 

Nguyên tác

肥水東流無盡期。
當初不合種相思。
夢中未比丹青見,
暗裏忽驚山鳥啼。

春未綠,
鬢先絲。
人間別久不成悲。
誰教歲歲紅蓮夜,
兩處沈吟各自知。

Phiên âm

Phì thuỷ đông lưu vô tận kỳ.
Đương sơ bất hợp chủng tương tư.
Mộng trung vị tỷ đan thanh kiến,
Âm lý hốt kinh sơn điểu đề.

Xuân vị lục,
Mấn tiên ty.
Nhân gian biệt cửu bất thành bi.
Thuỳ giao tuế tuế hồng liên dạ,
Lưỡng xứ trầm ngâm các tự tri.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Sông Phì chảy mãi đến nơi đâu
Sớm biết thì thà ngỏ ý nhau
Trong mơ hình dáng em mờ tỏ
Chợt tỉnh vì chim lũ lắm điều

Xuân chưa đến
Tóc như tiêu
Xa nhau lâu nhẹ giảm sầu đau
Nguyên tiêu ai ngắm hoa đèn mãi
Đôi chốn mong em sẽ hiểu nhiều

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Quỳ » Giá cô thiên - Nguyên tịch hữu sở mộng