01/07/2022 02:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hương dậy đất

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi sabina_mller vào 13/06/2008 14:50

 

Chim hót vòm xanh, hương dậy đất,
Hôm nay vũ trụ mở huy hoàng
Đi ra hoa bướm không tin trước,
- Sực nhớ đêm rồi đã ngủ lang.
1940

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Hương dậy đất