16/08/2020 00:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người trước bắc cầu, kẻ sau theo dõi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2019 21:23

 

Người trước bắc cầu, kẻ sau theo dõi.
Người trước là người sinh trước, đi trước, tức là người hơn tuổi, người lớp trên. Người sau là người sinh sau, đi sau, tức là người ít tuổi, người lớp dưới. Câu này ý là người lớp trước bắc cầu cho người lớp sau theo dõi mà đi. Đại ý câu này khuyên người trên nên ăn ở cho chính đính ngay thẳng để làm gương cho kẻ dưới, nếu người trên ăn ở không ra gì, thì người dưới cũng sẽ ăn ở như vậy.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Người trước bắc cầu, kẻ sau theo dõi