24/01/2022 08:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 09
09

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2015 10:09

 

Nguyên tác

Make way, O bud, make way, burst open thy heart and make way.
The opening spirit has overtaken thee, canst thou remain a bud any longer?

Bản dịch của Bùi Xuân

Nở đi, ôi nụ hoa, mở cửa trái tim của ngươi và nở đi
Tinh thần khai hội đã vượt qua ngươi, ngươi còn là nụ trong bao lâu nữa?
Nguồn: Người thoáng hiện (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 09