15/08/2020 01:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà Thành hiểu vọng

Tác giả: Nguyễn Văn Giai (II) - 阮文偕

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Bùi Thuỵ Đào Nguyên vào 22/11/2009 23:30

 

Bốn bề hàng phố tiếng xôn xao,
Giở dậy mà xem những thế nào?
Lục sở bày trò trong rạp tối,
Tam tài cờ cắm ngọn thành cao.
Giày Tàu bít gót, Ngô đi bãi,
Váy lĩnh phơi trôn, đĩ rửa hào.
Nhuốm, vện, khoang, vằn... vô số chó,
Ra tuồng đắc ý chạy xôn xao.
Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1820), NXB Văn học, 1984, tr. 498

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Giai (II) » Hà Thành hiểu vọng