19/06/2021 13:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gavotte
Gavotte

Tác giả: Hermann Hesse

Nước: Đức
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 02/11/2020 05:49

 

Nguyên tác

In einem welken Garten singt
Zum Brummbaß eine Violine,
Ein altes Paar im Takte springt
Und lächelt kühl mit müder Miene.

Und jeder weiß; der andere denkt,
Wie anders doch vor zwanzig Jahren,
Wie heiß und handinhandgedrängt
Dieselben alten Tänze waren.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Trong khu vườn đã héo khô
Vỹ cầm dìu dặt tiếng tơ rộn ràng
Một đôi lão vũ khềnh khàng
Tiếng cười se lạnh dáng đang mệt nhoài.

Biết lòng ai cũng như ai
Hai mươi năm trước khác nay thế nào
Bàn tay đầy những hư hao
Bước chân khiêu vũ thuở nào còn đâu.
Gavotte là tên một điệu vũ của Pháp thịnh hành ở Âu châu vào thế kỷ 18.
Bài thơ lục bát dựa theo bản dịch tiếng Anh từ nguyên bản tiếng Đức của dịch giả Sarah Rose.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hermann Hesse » Gavotte