23/10/2021 02:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ô hô ca
嗚呼歌

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2012 21:47

 

Nguyên tác

嗚呼人生兮鮮有不亡
嗚呼遠穹兮我實誤娘
嗚呼玉人兮仙都翱翔
嗚呼夫妻兮萬古綱常
嗚呼不見兮獨倚空房
嗚呼不見兮獨倚孤床
嗚呼不見兮獨閱殘粧
嗚呼不見兮獨啟遺廂
嗚呼不見兮獨對燈光
嗚呼此情兮想妾猶郎

Phiên âm

Ô hô nhân sinh hề tiển hữu bất vương (vong)
Ô hô viễn khung hề ngã thực ngộ nương
Ô hô ngọc nhân hề tiên đô cao tường
Ô hô phu thê hề vạn cổ cương thường
Ô hô bất kiến hề độc ỷ không phường (phòng)
Ô hô bất kiến hề độc ỷ cô sàng
Ô hô bất kiến hề độc duyệt tàn trang
Ô hô bất kiến hề độc khải di sương
Ô hô bất kiến hề độc đối đăng quang
Ô hô thử tình hề tưởng thiếp do lang

Dịch nghĩa

Hỡi ôi đời người, chừ, có ai không chết
Hỡi ôi trời xa, chừ, ta thực đã hại nàng
Hỡi ôi người ngọc, chừ, bay lượn cõi tiên
Hỡi ôi chồng vợ, chừ, cương thường muôn thuở
Hỡi ôi chẳng thấy, chừ, một mình tựa buồng không
Hỡi ôi chẳng thấy, chừ, một mình tựa chiếc giường cô độc
Hỡi ôi chẳng thấy, chừ, một mình xem lại quần áo của nàng sót lại
Hỡi ôi chẳng thấy, chừ, một mình mở chiếc rương nàng để lại
Hỡi ôi chẳng thấy, chừ, một mình đối mặt với ngọn đèn
Hỡi ôi tình này, chừ, nghĩ thiếp giống chàng

Bản dịch của Phan Văn Các

Hỡi ôi trên đời (chừ) Ai sống mãi chăng?
Hỡi ôi ông trời (chừ) Ta thực hại nàng!
Hỡi ôi người ngọc (chừ) Cõi tiên thung thăng!
Hỡi ôi chồng vợ (chừ) Muôn thuở cương thường
Hỡi ôi chẳng thấy (chừ) Riêng tựa buồng không
Hỡi ôi chẳng thấy (chừ) Đơn chiếc mảnh giường
Hỡi ôi chẳng thấy (chừ) Riêng giở áo nàng
Hỡi ôi chẳng thấy (chừ) Riêng lục chiếc rương
Hỡi ôi chẳng thấy (chừ) Vò võ tàn đăng
Hỡi ôi tình ấy (chừ) Nàng giống ta chăng?
Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Ô hô ca